"Докато има бедни и богати, управляващи и управлявани, няма да има мир, нито мирът ще бъде желан, защото такъв мир ще бъде основан на политическо, икономическо и социално неравенство за милиони човешки същества, които страдат от глад, безчинства, затвор и смърт, докато малко малцинство се наслаждава на всякакви видове удоволствия и свободата да не правят нищо"

Рикардо Флорес Магон, 1911

05 февруари 2011

Клетки на ALF/ELF в Мексико извършват нападения в солидарност с Conspiracy of Cell of Fire

ALF е съкращение от Animal Liberation Front (Фронт за освобождение на животните). Хората числящи се към това движение (или мрежа от групи) нападат лаборатории за вивисекции на животни и освобождават животни от кланици.

ELF е съкращение от Earth Liberation Front (Фронт за освобождение на земята). Те палят булдозери и други строителни машини, пречат по всякакъв начин на дърводобивните компании и т.н.

Обикновено дейността им е доста сектантска и отделена от останалата част от радикалното ляво/анархистко движение. Но сега за първи път попадам на информация за акции извършени от ALF/ELF групи, които те правят не просто за природата или животните, а и в солидарност с друга група, която не е от тяхното идейно течение.

На 15 януари ELF група подпалва булдозер и други превозни средства. На 25 януари ALF поемат отговорност за отправени бомбени заплахи. Като и в двата случая хората изразяват солидарност с затворените гръцки анархисти от Conspiracy of Cells of Fire.


http://actforfreedomnow.blogspot.com/2011/01/alfelf-solidarity-with-conspiracy-cells.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар