"Докато има бедни и богати, управляващи и управлявани, няма да има мир, нито мирът ще бъде желан, защото такъв мир ще бъде основан на политическо, икономическо и социално неравенство за милиони човешки същества, които страдат от глад, безчинства, затвор и смърт, докато малко малцинство се наслаждава на всякакви видове удоволствия и свободата да не правят нищо"

Рикардо Флорес Магон, 1911

23 декември 2010

АДСО: Позиция и представяне на нашите принципи и идеи

Позиция на “Антиавторитарно действие за свободно общество”

Ние сме антиавторитарни, защото сме против всички авторитети, всяка власт и всякаква доминация в човешките взаимотношения. Идваме от традицията на анархизма, където са нашите корени, но желаем да излезем извън рамките на идеологиите.

Нашите четири принципа – минимум са:

* антиавторитарен обхват в начина ни на работа и мислене
* пряка демокрация в начините на вземане на решения
* отказ от приемане на каквато и да било форма на власт
* отхвърляне и противопоставяне на всякаква форма на дискриминация

Всеки, който споделя тези четири принципа - минимум може да бъде наш член или просто да работи с нас. Базирайки се върху тях, ние се насочваме към преките действия в борбата за социално освобождение, дотолкова доколкото можем. Отхвърляме закостенелите рамки на строгото идеологическо мислене. Точно затова смятаме да присъстваме във всяка обеществена / социална борба на нашето време, като не само заявяваме своята позиция и подкрепа или пък заклеймяване и омраза, но и се опитваме да придадем повече радикалност и независимост на тази борба.

Какво означава присъствие в обществените проблеми?

Отхвърляне на бюрократизма и паразитизма на държавния апарат във всяко негово проявление, включително гласуването при представителната «демокрация». Показване на алтернативни начини на съществуване на пряка демокрация и самоуправление чрез действието на нашите асамблеи.

Тотално отхвърляне на капитализма като експлоататорска и авторитарна система и стремеж към създаване на солидарно и колективно общество без експлоататори, потисници и лидерски авторитети, без значение дали това общество ще се нарича анархистко, сапатистко или икономика на участието например. Ние не се интересуваме от книжните думи и епитети. Активността ни може да се изразява в подкрепа и вземане на участие във работнически протести, които воюват за по-добър живот, равно разпределение на благата и против ограбването от страна на шефовете, независимо дали става дума за мултинационална корпорация или местен “феодал”. Под „работнически” имаме предвид не само работниците от Кремиковци например, а всяка работническа борба без значение дали става дума за лекари, преподаватели или работещи в сферата на услугите. Подкрепяме справедливата борба за достойно съществуване на всеки – от обикновения стругар до компютърния специалист. Участвайки в тези борби обаче няма да се задоволим само с обикновените синдикални искания, често стигащи само до мисълта за днешния ден, а ще представяме и нашата алтернатива за бъдещо свободно и справедливо общество. Всъщност ние сме против цялата система, която произвежда съвременни роби, които нямат права да решават какво произвеждат, за кого го произвеждат и защо. Като част от борбата ние можем обаче да подкрепим някои временни искания. В този смисъл ще подкрепим съществуването/създаването на всяка една синдикална група, работническо обединение или такова на учащите се, което е организирано като антиавторитарна и хоризонтална структура. Заставаме безрезервно и зад справедливата борба на студентите и преподавателите във висшето образование в момента, но смятаме че тя би могла да израстне до цялостна борба срещу приватизацията на образованието и държавния контрол и би трябвало да се свърже с подобната или направо същата борба в почти цяла Европа.

Същото или подобно можем да кажем и относно участието ни в екологичните борби. Считаме екологичната криза за една от най-сериозните сред многото истински и фалшиви „кризи” на капитализма и смятаме, че проблемът се корени в самия капитализъм и неговото хищническо отношение спрямо природата. Затова бихме участвали в днешните екологични борби, опитвайки се да ги радикализираме и отказвайки всякакво сътрудничество и реформизъм с която и да било форма на власт или капитал.

Категорично отхвърляме всяка форма на дискриминация, ксенофобия, расизъм и неонацизъм! Ние обаче не сме толкова наивни, че да влезем в клопката на либералния „мултикултурализъм” и нямаме нужда от заличаване на културните различия. Ние вярваме по-скоро в думите „Всички равни, всички различни!”. Борбата ни с гореизброените ракови образувания в днешното общество обаче не се изразява само до преки антифашистки акции, а също така се изразява в работа и солидарност с всички застрашени малцинствени групи като например роми, имигранти, хора от други етноси, хомосексуални или хора в неравностойно положение, както и всеки или всяка, който/която е дискриминиран/а. Ще се опитаме да се противопоставим също на всяка публична проява, целяща легитимирането на нацизма/фашизма и всяка друга тоталитарна идеология без да забряваме 45-годишното минало на открита "комунистическа" диктатура. Считаме това за част от по-общата война с държавния национализъм. Подкрепяме и заявяваме своето участие във всички акции „Без граници”в подкрепа на „нелегалните” имиграни, против затворите за задържане на такива, както и против границите, които разделят народите!

Изключително важно място отделяме на международната солидарност и връзки – считаме, че социалната промяна е невъзможна в една-единствена страна, а борбата срещу горепосочените проблеми няма как да се получи без международно сътрудничество. Смятаме, че лозунгът „От Балкани на национализъм и експлоатация към Балкани на солидарност и борба!” изразява най-точно позицията ни по този въпрос. Това важи и за целия останал свят.

И последно, но не и по важност – ние се разграничаваме категорично от лансирания от медиите и властта „анархизъм”, който бива представен като безиидеен, разрушителен, дезорганизиран, хулигански и лайф стайл. Разграничаваме се и от всички онези „анархисти”, които съзнателно или несъзнателно попадат в клопката на този изграден имидж. Работейки с обществото, а не за и против него ние считаме, че „насилието е само една малка река, докато да работиш с хората – това е океан ”.Употребявайки термина „общество” ние сме наясно, че то не представлява само по себе си постоянна величина, а е нещо, което е динамично и постоянно променящо се. В този смисъл може да се окаже, че ако големи части от обществото станат изразител на определени негативни тенденции, то ние няма да се чувстваме длъжни го подкрепим.

И накрая, нека си пожелаем смелост и кураж в борбата, която със сигурност няма да е лесна, но ние знаем, че истинските промени винаги са били трудни. Също така знаем, че ако се борим за социална промяна можем да загубим, но ако не го сторим, то вече сме загубили!

Антиавторитарно действие
За свободно общество


София, 23.12.2010г.

http://bulgaria.indymedia.org/article/37411

КОМЕНТАР: Изразената позиция е много силна, но има едно изречение, което не ми хареса, а именно:

ние се разграничаваме категорично от лансирания от медиите и властта „анархизъм”, който бива представен като безиидеен, разрушителен, дезорганизиран, хулигански и лайф стайл. Разграничаваме се и от всички онези „анархисти”, които съзнателно или несъзнателно попадат в клопката на този изграден имидж.


Пак ли някой ще решава кой е анархист и кой не ? Може би на мен така ми звучи и хората от групата не влагат такъв смисъл. Преди време редовно имаше такива изявления в интернет, надявам се че това не е пореден случай и , че наистина АДСО са над идеологическите клишета, както заяваяват.

Иначе успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар