"Докато има бедни и богати, управляващи и управлявани, няма да има мир, нито мирът ще бъде желан, защото такъв мир ще бъде основан на политическо, икономическо и социално неравенство за милиони човешки същества, които страдат от глад, безчинства, затвор и смърт, докато малко малцинство се наслаждава на всякакви видове удоволствия и свободата да не правят нищо"

Рикардо Флорес Магон, 1911

09 август 2009

Culture Jamming или "Създаване на културни блокировки"

КОМЕНТАР: Като продължение на темата за графитите копирам една статия от сайта на "Анархосъпротива". А приложената снимка е една от най-интересните, които намерих в интеренет.Culture Jamming - обобщаващо наименование на всички случаи на умишлени намеси в рекламните послания. Културните блокери имат за цел за спопират и неутрализират посланието на рекламата, която е на прицел., или чрез намесата си да създадат ново послания, което е обратно на оригиналното и така да се вреди на компаниите.

Създаването на културни блокировки (culture jamming) се явявя част от по-широко движение, стремящо се към промяна на обществените отношения в съвременния свят, епицентър на който се явява Америка - страната, където корпорациите хората, където в центъра на внимание се намират илюзорни образи. Имам предвид консумативната култура: огромна продуктово-търговска нация, основна цел на която се явява създаването и потреблението на блага. Там се раждат, за да работят безконечно и да потребяват до смъртта си.

Термина culture jamming е бил използван за пръв път от групата за аудио-колажи Negativland за обозначаване на културни диверсии в областта на външната реклама и другите средства за масова информация . В албума "Jamcon ྐ" участник от групата с артистична сериозност отбелязва, че "влиянието на информационното пространство, в което ние съществуваме, върху нашия душевен свят става все по-забележимо, но някои от нас оказват съпротива... Умело преработен рекламен щит... насочва общественото мнение към осмисляне на истинските цели на корпорациите (скритите стратегии на рекламодателя). Студиото на създателите на културни блокирания е навсякъде и никъде - това е целия свят."

Практиката на създаване на културни блокирания се асоциира със сетивни обществени движения (активизъм в Интернет). Създателите на културни блокирания използват съществуващите средства за масова информация, за да осъществят деконструкция на техните съобщения и критика на техните автори с помоща на същите тези канали за информация. Създаването на културни блокирания обединява такива видове дейностти като подривна комуникация, хактивизъм и тактически информационен протест. Уеб-сайта Adbusters.org съдържа информация за това, как може да се осъществяват подривни послания, а също така пропагандират и своя "Ден без пазаруване" и антибрендовите кецове "Блекспот".

Тази семиотична партизанска война е предвидил и Умберто Еко. "У получателя на съобщения остава само една степен на свобода: свободата да ги прочетат по-друг начин. На мен ми се иска някак да подтикна обществото, за да може то да се отнася критично към получаваната информация и да допуска множество на нейните интерпретации", отбелязва писателя.

http://aresistance.net/theory/art/003.php

Няма коментари:

Публикуване на коментар